APIE

Mes jaučiame tą pačią meilę, tačiau mažai jos duodame vieni kitiems

Lietuvos gyventojai patyrė daug sunkių išgyvenimų – deportacija, masinės žudynės, etninė diskriminacija ir kultūrinė priespauda paliko gilius dvasinius randus. Tyrimai rodo, jog lietuviai yra mažiausiai empatiški žmonės pasaulyje, tačiau alkoholizmo bei savižudybių lentelėse esame sąrašo viršuje. Negana to, pastūmėti skirtingų priežasčių lietuviai masiškai ir neatsigręždami palieka savo šalį. Galiausiai, nors istorija byloja apie mus, kaip tolerantišką bei kosmopolitišką šalį, šiandien įtariai žiūrime į savo tautines mažumas ir esame gan griežti pasirinkusiems gyventi svetur.

Vis tik daugelis išvykusiųjų jaučia gilų ilgesį ir vidinę pareigą išsaugoti bei perduoti ateities kartoms visa, kas suprantama kaip ‘’lietuviška’’. Jie ieško savųjų rato ir stengiasi suvokti savo šaknis kitos kultūros kontekste. Nuostabu, kad dažnai lietuviškos tradicijos ir papročiai kruopščiai puoselėjami ir gyvuoja jau ilgiau nei tris kartas. Tai stiprus pareigos jausmas, atkaklus siekis išlaikyti gyvą ryšį ir ryžtas dirbti tėvynės ir jos žmonių labui.

Sena lietuvių patarlė teigia: kur vienybė – ten galybė. Empatija, supratingumas ir solidarumas – tai raktas į vienybę. Nepaisant bendros meilės tėvynei, Lietuvos žmones imta skirstyti į Lietuvą Lietuvoje ir Lietuvą už jos ribų. Ironiška, tačiau abi pusės turi tai, ko kita pusė nuoširdžiai trokšta. Jos abi galėtų viena kitą papildyti: vieni – pristatyti Lietuvą pasauliui,  kiti – parvežti pasaulio patirtį į Lietuvą. Gyvenantys užsienyje gali padėti likusiems Lietuvoje suvokti savo vietą ir atsiverti pasauliui. Tuo tarpu, lietuviai gyvenantys Lietuvoje turi visas galimybes būti jungiamąja grandimi tarp užsienio šalių ir Lietuvos.

jurgis didziulis

ToBeLT – bendruomenės telkimo kelionės, kurios siekia ištyrinėti ir užfiksuoti, ką gyvenantiems užsienyje reiškia ‘’To Be LT’’.

Skatinsime vienybę ir tarpusavio supratimą, formuodami platesnės, visapusiškos, įvairialypės tautinės tapatybės idėją. Ieškosime tapatybės, atsparios šiuolaikinio pasaulio iššūkiams ir, svarbiausia, aprėpiančios visus Lietuvos vaikus.

Per ateinančius dvejus metus planuojamos penkios – aštuonios atskiros kelionės, kurių metu būtų lankomos skirtingų pasaulio kraštų lietuvių bendruomenės.

Planuojama, jog kiekviena kelionė:

  • Bus finansuojama ir įgyvendinama bendradarbiaujant su kiekviena diaspora – organizacijomis ir pavieniais asmenimis;
  • Į programą įtrauks mini konferencijas, susitikimus, apskrito stalo diskusijas, kūrybines dirbtuves, asmeninius pokalbius bei interviu, koncertus, susibūrimus ir kitą interaktyvią veiklą;
  • Suteiks galimybę surinkti ir parengti kokybiškos informacinės medžiagos įvairiems žiniasklaidos kanalams: vaizdo siužetų televizijai ir platinimui internetu, radijo singlą bei vaizdo klipą, taip pat straipsnių, filmuotos medžiagos bei nuotraukų socialiniams tinklams, spaudai ir kt.

 

lietuvos bendruomene

Projekto uždavinys yra skatinti vienybę bei vertybes, kuriomis grindžiama Globalios Lietuvos idėja, siekianti apjungti viso pasaulio lietuvius bei asmenis, mylinčius šią šalį ir norinčius prisidėti prie jos tolesnio kūrimo.

Tai pasieksime:

  • Padėdami užsienyje gyvenantiems atrasti savąją tapatybę bei parodydami, kaip atnaujinti ryšį su savo lietuviškumu;
  • Atgaivindami ir įkvėpdami atskiras bendruomenes, pasitelkiant įvairius sudominančius, interaktyvius kūrybinius užsiėmimus;
  • Populiarindami Globalios Lietuvos tinklus ir skatindami bendradarbiavimą;
  • Gilindami bendruomenių suvokimą apie mūsų, kaip tautos, bendrumo ir kultūros unikalumo svarbą;
  • Šiltai, žmogiškai ir betarpiškai bendraudami su lietuviais Lietuvoje ir už jos ribų;
  • Skatindami tarpusavio supratimą, atkreipiant dėmesį į mūsų panašumus, o unikalius skirtumus – priimant kaip vertybę.

 

jurgis didziulisjurgis didziulis jurgis didziulis