Lietuvių kultūra viena iš duotybių, kuri mus vienija. Išsiskiriame unikaliu stiliaus pajautimu ir savita estetika. Galiu tai patvirtinti, nes atidariusi Baltic Art Studio Co Čikagoje sutinku nemažai žmonių iš kitų šalių, su skirtingom patirtimi ir kultūrų mišinio įtakomis.